Engelbewaarder-site.jouwweb.nl

365 DAGEN MET MIJN ENGELBEWAARDER

Aan de geliefden van hun Engelbewaarder,
en aan hen die het willen worden.

Deze website bevat de dagelijkse boodschappen van een Engelbewaarder aan een begenadigd persoon. Ze dienen één voor één gelezen en overwogen te worden. Lees elke dag de tekst van de dag die overeenkomt met het heden. Ze zijn "geïnspireerd" en zonder moeite verwoord, als het ware "gedicteerd", aan iemand die enkel uitvoerde.
Uw Engelbewaarder ziet zonder ophouden het Gelaat van God (Mt.18, 10), en tegelijk staat hij u vanaf uw geboorte tot de overgang naar het hiernamaals, dag en nacht bij. Hij zal bij u zijn bij het Laatste Oordeel. Hij is uw gezel voor de eeuwigheid! Hij heeft een naam. Hij houdt van u, verheugt zich met u en hij huilt wanneer u huilt. Hij stort bittere tranen als u luistert naar Satan, de "vader van de leugen, moordenaar van de mens vanaf het begin" (Joh.8, 44). Hij vloeit over van vreugde telkens als u een inspanning doet die uw gelijkenis vergroot met Jezus, "zachtmoedig en nederig van hart" (1Kor.13). Deze boodschappen zijn de echo van het Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus, of ze zijn nog de afglans van het leven van Gods Zoon op aarde.

Enkele raadgevingen
Uw Engelbewaarder, beste lezer, uw "voogd en herder", spreekt ook tot u dezelfde woorden als tot hem die ze ontving en opschreef. Overweeg deze boodschappen die van hem komen. Blijf naar hem luisteren; u zal ten slotte zijn stem "horen". Hij is het die elke dag in deze boodschappen spreekt. Het doel van deze teksten is, u elke dag bewuster te maken van de ononderbroken aanwezigheid van de Engelbewaarder aan uw zijde.

Lees elke morgen de boodschap van de dag. Herlees ze 's avonds. Als u dit trouw doet, zal u binnen een jaar, op de weg van de heiligheid gevorderd zijn, en gelukkiger zijn. Pater Pio, die in 1999 zalig- en in 2001 heilig verklaard werd, zag zijn Engelbewaarder en sprak met hem.

De pausen Pius XI en Johannes XXIII gaven hun engelbewaarder boodschappen; volg hen na! Ook komt het voor dat sommige begenadigde mensen enig contact met hun Engelbewaarder hebben. Een goede kennis van mij verlangde er lange tijd naar om de naam van haar engelbewaarder te weten. Eens op een avond kreeg zij weer dat grote verlangen. Onverwacht kreeg zij een mooi visioen met de naam "TIM" in gouden letters. Deze naam die betrekking heeft op "Timoteus" betekent Godvrezende, ofwel: ter ere van God.  Het visioen was indrukwekkend en zij voelde dat dit zijn naam was. Die nacht kon zij niet meer slapen.

Als u de overweging van de 365 boodschappen tijdens het jaar begint, ga dan verder vanaf 1 januari. Er is een verborgen vooruitgang in hun opeenvolging. U kunt ze verscheidene opeenvolgende jaren herhalen. Het zijn woorden van leven. Ze zijn onuitputtelijk. Langs deze weg wil ik u uitnodigen om ook eens kennis te maken met mijn "Gebeden-site". Ik wens u veel inspiratie en toewijding aan God en uw Engelbewaarder.

                                                                                            Albert Romijn


 

Reactie plaatsen

Reacties