Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 29 februari

BOODSCHAPPEN VAN 15 T/M 29 FEBRUARI

16 februari
Zorg voor jouw lamp altijd een voorraad olie te hebben; dan kan je ze ontsteken als de Bruidegom verschijnt. Wees zoals de maagden van de parabel van Jezus (Mt.25,1-13). Je kent dag noch uur van Zijn komst in het eeuwige Rijk van de Hemelse Vader.

17 februari
Wees een levend deeltje van de gist die de Heer in het mensendeeg mengt om het te doen rijzen. Indien Hij genoeg werkzame leerlingen had, dan zou het deeg snel rijzen en zo de wederkomst van de Meester van de oogst bespoedigen. Als het deeg zo langzaam rijst, soms zelfs inzakt, is het omdat het aantal ware volgelingen niet voldoende is, dramatisch ontoereikend.

18 februari
Over de Tempel en zijn schittering heeft Jezus aan Zijn leerlingen voorspeld, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden (Mt.24,1-2). Twintig eeuwen later is zijn verwoesting nog altijd even volledig; er is niet de minste hoop hem weer op te bouwen. God heeft hem door levende tempels vervangen. Jij bent er één van. Bekleed hem met luister. Versier hem met edelstenen. Elke verrukking, elke daad van echte liefde is een parel die jouw levende tempel siert. Wat verheug ik mij, om hem op die manier mooier te zien worden.

19 februari
"De Vredevorst" (Jes.9,5) heeft een geducht leger nodig waarvan de leden begonnen zijn met hun zelfoverwinning. Hij kan niets doen met zelfzuchtige strijders met een verdord hart. Wat zijn er veel christenen met zo'n hart! Werk de littekens weg van hoogmoed die je ziel misvormt. Wat zou je verbaasd zijn als je de zielen kon zien! Verleidelijke gezichten verbergen soms afzichtelijke inwendige lelijkheid. Tracht je ziel steeds mooier te maken, aantrekkelijker voor de goddelijke Gast Die erin verblijft. Is jouw ziel geen koninklijk paleis? Schrijf in je hart in gouden letters de woorden van Jezus: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord onderhouden, Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen" (Joh.14,23). Geef jij je wel rekenschap van dit goddelijk voorrecht? Alleen mensen genieten daarvan.

20 februari
Je voelt je soms opzij gezet of miskend door anderen. Dat is een teken, dat je niet van deze wereld bent. Zij die jou verwerpen spreken de taal van de wereld, ze worden gedreven door aardse principes, en regelen hun leven in overeenstemming met een aards doel. Moge dat nooit met jou gebeuren. Beklaag hen die zo handelen, en bid voor hen.

21 februari
Innerlijke groei is een wet van het Rijk der Hemelen. Een voortdurende en onbeperkte groei. Hoe lang je leven ook duurt, het is helemaal niet te lang. Let erop die groei nooit tegen te houden.

22 februari
Laat geen dag voorbijgaan zonder het Evangelie te openen. Schrijf in een gouden boek de passages die jou aanspreken en die je ziel verlichten. Je hebt dat licht nodig in een wereld waar "de werken van de duisternis" (Rom.13,12) vaker heersen dan "de wapens van het licht" (ibid.) En wees zelf een weerglans van Hem Die gezegd heeft: "Ik ben het Licht der wereld" (Joh 9,15). Op deze gedenkdag van Petrus' Cathedra, waak ik over je en bid voor jou, dat het zo moge zijn.

23 februari
In sommige schuilhoeken is je ziel nog ziek. Denk aan de grote Geneesheer. Ga naar Hem, toon Hem de kwaal waaraan je lijdt. Vraag hem jou te onderzoeken. Hij zal je een of andere onvermoede ziekte bekend maken. Vraag Hem niet enkel je lichamelijke kwalen te genezen, maar vooral de kwalen waar je geest en je ziel aan lijden.

24 februari
Wanneer je vermoeidheid voelt, is er geen beter hulpmiddel dan te rusten bij Jezus. Houd op en rust even. Hart-aan-Hart met Jezus is het meest rustgevend, het heerlijkste moment. Begeef je vaker in zulke momenten op een dag. Sluit de ogen, leg het hoofd op het Hart van Jezus, naar het voorbeeld van de apostel Johannes. Je zult er een wonderlijke kracht uit putten. Geef die daarna door aan je omgeving. Door zo te handelen, lijk je op de honingbij die, waar ze oogst zonder het te weten, ook de bloemen bevrucht. Als jij de vruchten niet ziet, dan ziet de Heer ze wel.

25 februari
Heb de Heer steeds meer lief; Zijn liefde zal dan naar de anderen overvloeien. Jezus heeft je nodig als lichtpunt. Hoe sterker dit is, des te groter is mijn geluk

26 februari
Mijn hart trilt met het jouwe, het deelt jouw vreugde en jouw pijn. Denk gedurende de dag dikwijls aan mij. De Heer is het die me voor altijd bij je geplaatst heeft. En alleen bij jou. We zijn gezellen voor de eeuwigheid. Jou te zien ontluiken in schoonheid als een bloem, vervult mij met geluk.

27 februari
Je bent een rank van "de ware Wijnstok" waarvan de zeer geliefde Hemelse Vader "de Wijngaardenier" is (vgl.Joh.15). Wees je ervan bewust dat het jouw taak is "vruchten in overvloed" voort te brengen. Het sap van de ware Wijnstok raakt nooit uitgeput. Je bent vruchtbaar door er tot verzadiging uit te putten. Zodra je ophoudt dit te doen, verdor je. Nu en dan moet de goddelijke Wijngaardenier de ranken die je zet, snoeien om meer vruchten te dragen. Daartoe dient het lijden en de onvermijdelijke beproevingen in elk mensenleven. Offer ze de Heer in die geest.

28 februari
Beschouw jezelf als een ooi van de kudde die de Goede Herder leidt. Hij is het die jou opleidt. Hij brengt je van de duisternis naar het licht, van de onwetendheid naar de kennis, vanuit het moeras der zonde naar de groene weilanden der genade. Volg Hem getrouw. Bij hem is vreugde en vrede.

29 februari
Er is geen storm die de Heer niet kan luwen. Laat Hem de Zeiler van je leven zijn. Met de goddelijke Stuurman kan het niet verloren gaan, zelfs niet in de storm. Altijd zal de Heer jou in veilige haven brengen, in Zijn vrede en Zijn vreugde.